:: ifva NEWSLETTER ::
:: 如未能閱讀本訊息,請按此瀏覽網上版本::

 

 
  
        ENG      
———— 20th ifva 節2月10日 (星期二) 正式開幕 ———

「獨立是…」本地獨立短片金獎列陣 >>>
「Cinema 2.0:硬電影」媒體藝術展 >>>
第二十屆ifva獨立短片及影像媒體比賽 >>>
全民參與及創意策動 >>>

立即優先訂票,把握唯一機會專享八折優惠 >>>


 
轉寄給朋友 | 更新電郵地址 | 聯絡我們